Regler for gjennomføringen av valget i 2021
Regjeringen har gjennom midlertidige endringer i lovverket, sørget for at alle får bruke stemmeretten. (Illustrasjonsfoto)

Regler for gjennomføringen av valget i 2021

Valgdagen i Norge i år er mandag 13. september.
Valg 2021
Raymond Elde
Publisert : 26.04.2021 05:20

Valgminister Nikolai Astrup (H) sier at alle skal få bruke stemmeretten i forbindelse med valget 2021. 

Regjeringen ønsker at høstens valg blir gjennomført på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Regjeringen har derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven, endringer som vil gjelde for valget i 2021.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

--Vi håper at de fleste er vaksinerte før stortingsvalget og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer. Valggjennomføringen vil derfor kreve mer tid og ressurser enn normalt for kommunene og fylkeskommunene, sier Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding. 

Departementet vil følge opp Stortingets vedtak og gjøre nødvendige endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Det er valg mandag 13. september. 

Lovendringene trer i kraft straks:

  • Velgere som er i isolasjon grunnet covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan søke om dette frem til klokken 10.00 på valgdagen.
  • Velgere som er i karantene grunnet covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene søke om å få stemme hjemmefra.
  • Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av flere rom.
  • Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer av stemmestyrene.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom dette er nødvendig for at velgerne får stemt.
  • Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen.
  • Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring.
  • Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for valggjennomføringen.

Annonse:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217734886


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS