Pressemelding

Tryg - 12.10.2017

Pass deg for rottene - nå kommer de

Pass deg for rottene - nå kommer de
Det har vært en uvanlig varm september i store deler av landet. Nå kommer høstkulda og mange vil oppleve at rotter og mus inntar huset for å varme seg - og for å gnage i stykker hjemmet ditt.

– Vi har årlig saker hvor rotter gjør så stor skade at deler av hus må renoveres, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Men noen lure tips kan bidra til å holde smågnagerne ute.

– Det varierer hvor mye rotter og mus ødelegger for årlig i Norge, men vi antar at det er skader for tosifret millionbeløp for hele forsikringsbransjen, sier han.

 – I verste fall kan du få ødelagt isolasjonen i veggene, få vannlekkasjer og  ødelagte el-anlegg som er brannfarlig fordi rotter har gnagd på ledninger. Å  reparere slike skader kan fort bli dyrt, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg  Forsikring.

 Som huseier er det nå lurt å ta seg en tur ut i hagen og på terrassen og rydde  for å være best mulig forberedt på høststormene og uvelkomne små gnagergjester.
 Ta en ekstra titt rundt søppelkontainerne og bakkenivået rundt hele huset. Det  er viktig at huset er mest mulig tett, alle åpninger større en seks millimeter  bør tettes hvis en vil holde mus og rotter ute.

 Rotter kan gjøre stor skade
 Om høsten leter mus etter ly, mens rottene storkoser seg med råtnende kompost  og nedfallsfrukt i hagene. Mus er stort sett bare plagsomt å ha i hus, mens  rotter derimot kan påføre strukturelle skader på bygninger på grunn av gnaging  og bolbygging. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i  disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der det er  brunrotter. Videre kan de gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, bøker,  malerier og lignende. Det er heller ikke ukjent at de kan gnage på vann- og  avløpsrør, og på den måten medføre vannskader. Noe av det alvorligste er at  rotter ofte gnager på strømledninger, noe som kan øke risikoen for kortslutning  og brann. Datakabler og telefonledninger kan også være spesielt utsatt. Dyr som  dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem.


Gift blir ulovlig neste år

Skulle du oppdage at du har fått mus eller rotter i hus er musefeller/klappfeller som regel effektivt, men mange kvier seg for å fjerne dyrene som da blir tatt. Å legge ut gift selv anbefales ikke. Mus eller rotter som spiser giften og dør vil kunne bli liggende inne i vegger og lukte i ukesvis, rotter enda lengre. Brunrotter kan faktisk bli 25 cm lang og veie opptil et halvt kilo.

– Fra 2018 er det ikke lenger lov å selge slik gift til privatpersoner, kun en godkjent skadedyrbekjemper har da lov å bruke gift som virkemiddel, påpeker Brandeggen.

Ikke alle skader dekkes

Det er ikke uvanlig at skader forårsaket av mus og rotter først blir oppdaget når du skal selge boligen din. Derfor er det viktig å sjekke forsikringen for å se hva som dekkes. Kan det tenkes at du ikke er dekket for skader som rotter kan finne på å stelle i stand?

– Forsikringen dekker ikke alle skader rotter gjør på huset. En ekstradekning dekker skader forvoldt av dyr og derved også de skader som f.eks. rotter kan gjøre i en bygning. Som skade regnes fysisk forringing av bygg ved gnaging på bygningsdeler, og/eller lukt av ekskrementer og forråtnelse. Tilstedeværelse av rotter er i seg selv ingen skade. Fjerning av levende individer samt forebygging av inntrengning gjennom tetting av innganger er forsikringstakerens ansvar, sier Brandeggen i Tryg Forsikring som anbefaler at skadedyrsfirma kontaktes for å stoppe mus/rotte-aktivitet.

Fakta:

Slik oppdager du rotter og mus:

- Krafselyder: Lyder i vegger eller tak, kan være mus som piler rundt.
- Muselort: Da vil det være små og mørke ekskrementer, som blir lagt langs vegger eller på steder med stor museaktivitet, som i mat- eller benkeskap.
- Karakteristisk lukt: Musebol avgir en lukt som ligner ammoniakk, og den vil være spesielt sterk på lukkede steder som for eksempel i benkeskap.
- Skader: Mus gnager ofte på tre, plast, kabler og andre harde materialer for å holde tennene skarpe.
- Bol/reir: Mus bygger reir av materiale som er revet i stykker, som for eksempel papir og tekstilbiter. Reir bygges på bortgjemte steder som f.eks. bak kjøleskap.

Slik unngår du rotter og mus:

Sjekk at kloakk, avløp og toaletter er ok.

Monter metallnett på alle lufterør og ventiler.

Tett alltid åpne soilrør.

Sørg for å stenge av gamle og ubenyttede soil og avløpsrør.

Skru fast slukristen i gulvet.

Unngå søppel og bygningsavfall i bakgård, kjeller og loft.

Sørg for at dører og vinduer slutter tett til karmen.

Ikke mat fugler og dyr ute på bakken.

Ta opp nedfallsfrukt i hagen.

Klappfeller settes langs vegger, under skap, på hyller på de stedene der man har funnet ut at dyrene ferdes. Fellene plasseres slik at utløsermekanismen vender inn mot veggen. Pass på at ikke andre dyr, fugler og unger kan få tilgang til fellene.

Blir du ikke kvitt problemet anbefales det at du kontakter et profesjonelt skadedyrfirma.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS