Pressemelding

Finansdepartementet - 12.10.2017

Nøkkeltall statsbudsjettet 2018

For å understøtte lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjøres enkelte nøkkeltall før fremleggelse av statsbudsjettet kl. 10:00.

Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend.

Arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018. Bruken av oljeinntekter anslås til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i budsjettet for 2018

 

2016

2017

2018

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1.......................

1,0

2,0

2,5

Sysselsetting, personer1..............................................

0,3

0,7

1,1

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå).................................

4,7

4,3

4,0

Budsjettimpuls2...........................................................

0,7

0,4

0,1

Uttaksprosent3............................................................

2,7

2,9

2,9

¹ Prosentvis volumendring fra året før.

2 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før.

3 Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS