Media klager etter at journalister ble kastet ut
Nordkapp formannskap, torsdag 11. april 2019.

Media klager etter at journalister ble kastet ut

Journalister har sendt e-post og klaget på formannskapsvedtak.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.04.2019 20:00

Mediene som ble kastet ut under behandlingen av varslingssaken i formannskapet, har sendt skriftlig klage på at møtet ble lukket. 

Mediene mener saken har så stor allmenn interesse, at den burde behandles for åpne dører. Vedtaket i saken viser at det var unødvendig med lukket møte fordi man ikke behandlet enkeltsaker og dermed ikke behøvde å skjerme personalopplysninger. 

Klagen fra mediene: 
«Viser til formannskapsmøtet 19.04.19, der det ble vedtatt å lukke dørene under behandlingen av varselet som Fagforbundet sendte politikere tirsdag 9. april. 
Varselbrevet var generelt og tok ikke opp enkelthendelser eller enkeltindivider. Dette understrekes av vedtaket som formannskapet gjorde: 
«Formannskapet mener at henvendelsen tar opp mange forhold, som det er vanskelig å ta stilling til, og vurderer ikke denne henvendelsen som et varsel etter arbeidsmiljølovens § 2 a.»

Saken var omtalt i media og hadde stor offentlig interesse. 
Det følger av kommunelovens §31 at møter i folkevalgte organer som hovedregel holdes for åpne dører. Vi ønsker å klage på vedtaket og få en nærmere redegjørelse om avgjørelsen om lukkede dører. 

Det er også grunn til å anføre at Sivilombudsmannen ved flere anledninger har slått ned på utstrakt bruk av lukkede dører i folkevalgte organer.» 

E-posten ble sendt av Stine Serigstad, Finnmarksposten. Raymond Elde, Radio Nordkapp. Geir Johansen, Ságat


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS