Et felles kunnskapsgrunnlag i nord
Rapporter skal sammenstilles. (Illustrasjonsfoto)

Et felles kunnskapsgrunnlag i nord

Det er mye kunnskap om Nord-Norge, kunnskap politikere skal bruke.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.04.2019 16:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt klarsignal til å starte arbeidet med å sammenstille eksisterende rapporter som analyserer betingelsene for vekst og verdiskaping i Nord-Norge. 

Avtalen om forskningsoppdraget, som har en verdi på 200.000 kroner, gikk til Norce (tidligere Norut).

Det foreligger mange relevante analyser og rapporter og konklusjonene peker i ulike retninger. Når regjeringen nå skal skrive en stortingsmelding om nordområdene er det behov for et omforent kunnskapsgrunnlag.

Nordområdene og Nord-Norge er preget av rik tilgang til naturressurser, god vekst, lav arbeidsledighet og høy eksport. Samtidig står vår nordligste landsdel også overfor store utfordringer.

--Det eksisterer i dag et stort tilfang av kunnskap og analyser knyttet til vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for det videre samarbeidet om å styrke samfunns- og næringsutvikling i Nord-Norge, sier Anne Karin Olli (H), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge Regjeringen.no


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS