Deltakerforskriften for 2019 er fastsatt
Fiskeriminister Harald T. Nesvik. (Foto: Knut Neerland)

Deltakerforskriften for 2019 er fastsatt

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.12.2018 23:30

Bedre regler for pappaperm, og strengere krav til eierskap er blant endringene i den nye deltakerforskriften.

--For å sikre forutsigbarhet viderefører vi i all hovedsak reglene fra i fjor. Den viktigste endringen er at vi gjør det enklere for mannlige fartøyeiere å ta ut fødselspermisjon, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, ifølge Regjeringen.no

Dette kommer som en oppfølging av endringene fra august i år, da regjeringen gjorde det lettere for kvinner å kombinere graviditet og amming med fiskeryrket.

Strengere krav til eierskap
Det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar, i motsetning til i lukket gruppe.

--For å begrense deltakelsen i åpen gruppe vil vi derfor stille strengere krav til eierskap. Dette kan bidra til reduksjon i overfisket av torsk, sier fiskeriministeren.

Det vil ikke bli innført krav om å bruke automatisk identifikasjonssystem (AIS) i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei i nord. Fiskeridirektoratet og flere høringsinstanser har ønsket dette.

--Et slikt krav ville ha medført ekstra utgifter for mange sjarkeiere. Vi bør ikke innføre det uten en grundigere vurdering av om behovet kan rettferdiggjøre slike økte kostnader, sier Nesvik.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS