Kina var tema på fylkestinget
Kina-eksperteneTrond Øverås og Jo Inge Bekkevold i samtale med fylkeskommunens rådgiver Markus Karlsen t.h. (Foto: Harald Hereide)

Kina var tema på fylkestinget

Finnmark fylkeskommune vil samarbeide med Kina.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.12.2018 23:30

Finnmark fylkesting diskuterte onsdag et mulig regionalt samarbeid med Kina. Dette med tanke på den store interessen man ser fra Kina angående regionalt samarbeid.

Fylkestinget fikk på temadagen informasjon av blant annet Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier. Han underviser i kinesisk utenrikspolitikk på Forsvarets Høgskole, ved Universitetet i Oslo og på BI, og han har skrevet flere bøker om Kina og internasjonal politikk utgitt på engelske og amerikanske forlag. Bekkevold er tidligere diplomat, og har tjenestegjort for norsk utenrikstjeneste i Kina og Vietnam. Han har bodd i Asia i til sammen 15 år.

Trond Øverås leder for NordNorsk Reiseliv der fylkeskommunene i Nord-Norge er medeiere, presenterte hvordan man har jobbet/og jobber mot det kinesiske markedet. 

Knut Sørlie som er landdirektør i Kina for Innovasjon Norge ga i sin presentasjon et innblikk i hvilke næringsmuligheter som er i Kina og hva som prioriteres av det norske uteapparatet, ifølge Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Må ha forankring
I et mulig regionalt samarbeid med Kina vil det være viktig at man sikrer bred forankring i fylket og at man ser på regioner hvor man kan dra gjensidig nytte av hverandre. 

Fylkestinget ble informert om at et fylkessamarbeid med Kina kan være veldig positivt med tanke på å forsterke næringsinteresser i Finnmark, og at man også kan gå foran å være en døråpner for næringslivet. Samtidig ble det også understreket at et fylkeskommunalt samarbeid ikke automatisk fører til investeringer i fylket. Å knytte til seg en kinesisk partner ved en eventuell etablering i Kina ble også trukket fram.

Finnmark fylkeskommune vil nå jobbe videre angående et mulig samarbeid i Kina, da først og fremst gjennom sin nye internasjonale strategi.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS