Foreslår å legge ned Gjesvær skole
Mange var møtt fram for å høte budsjettframlegget

Foreslår å legge ned Gjesvær skole

Nok en gang foreslår rådmannen i Nordkapp å legge ned Gjesvær skole.
Nordkapp-budsjettet 2019
Raymond Elde
Publisert : 13.11.2018 13:10
Sist oppdatert : 13.11.2018 18:55

Tirsdag ettermiddag la rådmann Raymond Robertsen fram forslag til budsjett for 2019.

Også denne gang er Gjesvær skole foreslått nedlagt. Det er ventet 2 elever ved Gjesvær skole neste skoleår, 2019-2020.

Nordkapp kommune må omstille driften med 4,9 millioner kroner. Budsjettforslag er lagt fram med et overskudd på 1,65 %.

--De tøffeste kuttene er foreslått innenfor oppvekst, kultur og velferd. Antall elver ved Honnignsvåg skole har gått ned mens antall lærer har gått opp. Følger vi nasjonal lærernorm har vi10 lærer for mye,  sa rådmann Raymond Robertsen.

Rådmannen foreslår å redusere antall lærerstillinger ved Honnignsvåg skole med 4. Kulturskolen 1 stilling. Tilskuddet til Nordkappfestivalen og Nordkapp filmfestival fjernes. Det vil også komme forslag om ny framtidg barnehagestruktur.

--Budsjettvinnere er helse og omsorg. Vi skal flytte omsorg fra institusjon til hjemmetjenestene slik at flere kan bo hjemme lengre. Fult trykk på prosjektet "nye helsebygg", sa Robertsen.

Vanngebyret blir satt ned med 15 prosent, for 2 år siden ble den satt opp med 19 prosent for å dekke gamelt underskudd. Men nå etterslepet betalt og man setter ned avgiften.
En gjennomsnitt husholdning får en nedgang i vann-, avløp-, feiing- og renovasjon-avgift på 3 prosent.
 

 

 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS