Havbruksfondet bør spisses mot marin næringsutvikling
Oppdrett av laks gir inntekter til Finnmark fylkeskommune. (Illustrasjonsfoto)

Havbruksfondet bør spisses mot marin næringsutvikling

Fylkesrådmannen ønsker å etablere et fond med penger fra Havbruksfondet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.06.2018 23:30

Fylkesrådmann Øystein Ruud foreslår at forvaltninga av midlene fra Havbruksfondet spisses mot marin næringsutvikling.

Fylkestinget skal på samlingen denne uken ta stilling til hvordan fylkeskommunen skal forvalte sin andel av midlene fra det statlige Havbruksfondet. Fylkesrådmannen anbefaler at forvaltninga av fondsmidlene spisses mot marin næringsutvikling.

Fra og med 2016 fordeles 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringa (laks) gjennom det statlige Havbruksfondet til kommunal sektor. Staten beholder 20 prosent av inntektene, mens 70 prosent fordeles til kommunene og 10 prosent fordeles til fylkeskommunene. 

I april 2018 har staten solgt to av den varslede seks prosent veksten for 2018. I henhold til den fastsatte fordelingsnøkkelen er det estimert at dette vil kunne gi Finnmark fylkeskommune en inntekt på cirka åtte millioner kroner Det gjennomføres en auksjon for resterende fire prosent vekst den 18. juni og fylkeskommunens totale andel vil kunne øke betydelig.

Fylkesrådmannen foreslår at det opprettes et fond som midlene fra Havbruksfondet overføres til. «Havbruksfondet arktisk kyst Finnmark» med en klingende visjon om «Vekstkraft og verdiskaping i en arktisk virkelighet.» Det følger videre at «Havbruksfondet arktisk kyst Finnmark» skal legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen gjennom mobilisering, samarbeid og samordning av offentlig innsats og virkemiddelbruk. Fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Fylkestinget har møte i Alta 20. og 21. juni. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS