Ønsker forebyggende skadefelling av ørn
Karen Anette Anti, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. (Foto: NSR)

Ønsker forebyggende skadefelling av ørn

Mener store tap og dyrelidelser for rein er både en økonomisk og psykisk belastning for reindriftsutøvere.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.06.2018 15:45

Karen Anette Anti, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og valgt inn fra Gáisi valgkrets, etterlyser muligheter til å forebygge tap av beitedyr til ørn.

--Store tap og dyrelidelser for rein er både en økonomisk og psykisk belastning for reindriftsutøvere. Å være vitne til de dyrelidelsene som ørna forårsaker, skaper maktesløshet, fordi situasjonen er så til de grader utenfor reineiers kontroll, sier Karen Anette Anti, Norske Samers Riksforbund-representanten, i en pressemelding. 

--I motsetning til annet rovvilt, forvaltes ikke ørn i Norge. Dette medfører at bestanden får vokse fritt. Samtidig lever store deler av kongeørnbestanden i Norge i de tre nordligste fylkene, som er sammenfallende med sentrale områder for reindrifta. Dagens situasjon med ingen forvaltning samt en ørnebestand ute av kontroll, er uholdbar og skaper frustrasjon i reindriftsnæringa, sier Anti. 

Skadefelling etter rovviltforskriftens §12 er eneste mulighet til uttak av skadedyr. Regelverk bygger på at «fellingen skal rettes mot et bestemt individ» av kongeørn, noe som i realiteten er svært vanskelig når antallet ørn er av en viss størrelse. 
--Dette gjør at forvaltninga i dag i realiteten ikke gir noen mulighet til forebyggende skadefelling. Flere reineiere som har tapt store mengder kalv denne våren, har søkt om skadefelling, men alle søknadene har blitt avslått. Skal reineiere ha tillitt til rovviltforvaltninga, trenger vi tiltak for å ta grep om en situasjon med mye ørn og store dyretap, avslutter Anti.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS