Vel seks millioner kroner til kulturbygg i Finnmark
Penger til to av kommunene i Finnmark til kulturbyggprosjekt. (Illustrasjonsfoto)

Vel seks millioner kroner til kulturbygg i Finnmark

Hovedutvalget har fordelt spillemidler.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.06.2018 15:45

Fire kulturbyggprosjekt i Finnmark, tre bygg i Vadsø og ett i Alta, har fått tildelt spillemidler av Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune. 

--Det er gledelig å se at midlene kan bidra til å utvikle lokalt og regionalt kulturliv i Finnmark, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) i en pressemelding. 

Tidligere år har fylkeskommunen mottatt svært få søknader fra kommuner, lag og foreninger. Søknadsårene 2016, 2017 og 2018 vitner, ifølge Finnmark fylkeskommune, om at flere har fått kjennskap til tilskuddsordningen, men at forbedringspotensialet er stort. Kun to av 19 kommuner søkte om midler i 2018.

Ved årets fordeling mottok følgende prosjekter tilskudd:

Anleggsnavn

Søker

Kommune

Søknadsbeløp

Tilskudd

Langfjordbotn samfunnshus kulturbygg

LANGFJORD SAMFUNNSHUS 

Alta

 kr         170 000

 kr            170 000

Vadsø kino

VADSØ KOMMUNE

Vadsø

 kr      2 000 000

 kr         2 000 000

Øvingslokaler flerbrukshuset

VADSØ KOMMUNE

Vadsø

 kr      2 000 000

 kr         2 000 000

Vadsø kultursal

VADSØ KOMMUNE

Vadsø

 kr      2 000 000

 kr         2 000 000

     

 kr      6 170 000

 kr         6 170 000


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS