Flere gjennomfører videregående
Nordkapp videregående skole Nordkapp maritime fagskole. (Illustrasjonsfoto)

Flere gjennomfører videregående

Statistisk sentralbyrå med tall for gjennomføring av videregående skole.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.05.2018 20:00

Tre av fire elever fra 2012-kullet gjennomførte videregående i løpet av fem år. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere fem prosentpoeng.

74,4 prosent av disse elevene fullførte videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull, ifølge Statistisk sentralbyrå

Om lag 66 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2012 inngår i statistikken. 

Det er økt gjennomføring for 17 av landets 19 fylker. Finnmark, som hadde en økning i fullførtandelen på mer enn ni prosentpoeng fra 2010 til 2011-kullet, hadde en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 2011 til 2012-kullet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS