Påbud med alkolås i busser gjelder fra 1. januar 2019
Fra 1. januar skal det være alkolås i busser som kjører transport mot vederlag i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Påbud med alkolås i busser gjelder fra 1. januar 2019

Nytt påbud for bussjåfører.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.05.2018 21:45

Påbud med alkolås i busser gjelder fra 1. januar 2019. 

--Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjerer og omgivelser. Derfor øker vi tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser og minibusser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) en pressemelding. 

Alkolåspåbudet gjelder i første omgang for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få en overgangsordning på fem år for å gi tid for å innrette seg. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

--Flere busselskaper og transportfirmaer har allerede i dag på frivillig basis montert alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak. Nå innfører vi dette som et krav. La meg samtidig understreke at det er heldigvis lite promillekjøring blant norske yrkestransportører i dag. Likevel utgjør promillekjøring en potensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, og med dagens teknologi er dette enklere å sikre seg mot, sier Solvik-Olsen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS