Ønsker mer fleksible regler for ekstralys på bil
Nye regler for lys på bil kan bli innført i Norge på grunn av den norske vinteren, en vinter som er lang i Nordkapp-regionen. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker mer fleksible regler for ekstralys på bil

Det kan bli lov med sterkere og bedre lys på biler.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 04.02.2018 21:45

Vegdirektoratet skal foreslå nye og mer fleksible regler for ekstralys på bil. Det er Samferdselsdepartementet som har gitt oppdraget til direktoratet. 

--I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) i en pressemelding. 

I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har imidlertid fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

--Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig. Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS