Krever sterkere vern om fiskeressurser for lokalbefolkningen
Ronny Wilhelmsen, bildet fra åpningen av filmfestivalen 2017.

Krever sterkere vern om fiskeressurser for lokalbefolkningen

Arbeiderpartiet mener sjøsamer som ønsker å etablere seg som fiskere i de sjøsamiske områdene, må få lov til det.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.11.2017 05:42

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen (Ap), mener Stortinget må iverksette tiltak. 

--Arbeiderpartiet er av den klare oppfatningen at Stortinget må iverksette nødvendige tiltak for å sikre det vern sjøsamene og lokalbefolkningen i fjordene og langs kysten i nord har i henhold til folkeretten. Det sier Ronny Wilhelmsen, sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. 

--Vi vil fortsette jobben med å sikre våre rettigheter til fiske, både politisk og juridisk. Sjøsamenes rett til fiske i de sjøsamiske områdene må bli styrket og fulgt opp med tilstrekkelig avsetning av fisk slik at dem som ønsker det, kan etablere seg som fiskere og leve det det. Det sier Ronny Wilhelmsen. 

Norges nasjonale Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) som er et uavhengig organ, skriver:
«Vi er av den oppfatning at det er behov for et sterkere vern om retten til fiske, og at sjøsamenes rett til fiske som gir økonomisk utkomme bør lovfestes for å sikre at sjøsamenes menneskerettigheter ikke krenkes.» 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS