Usikker framtid for Fjordfiskenemnda
Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim mener Fjordfiskenemnda må forholde seg til budsjettet. (Foto: Regjeringen.no)

Usikker framtid for Fjordfiskenemnda

Fjordfiskenemnda har dårlig økonomi. Det mener lederen i nemnda.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.11.2017 01:24

Med dagens økonomiske rammer kan ikke Fjordfiskenemnda lenger oppfylle sitt mandat. Det hevd, ifølge Fiskeribladet.

Allerede i juni kunne leder Trond Einar Karlsen fortelle at nemnda var å betrakte som «blakk». Kassa var tom, og nemnda hadde ikke midler til å være representert på Reguleringsmøtet i Bergen i juni. Kun ett fysisk møte for de seks medlemmene er avholdt i 2017, og henvendelser til myndighetene om revurdering av økonomien har ikke gitt resultat.

Dermed har situasjonen nå gjentatt seg: Nemnda hadde heller ikke råd til å reise til november-møtet i Bergen. Der hadde nemnda et håp om å kunne kombinere reguleringsdebatten med en orientering fra Havforskningsinstituttet om status for kysttorsken. Det ble det ingenting av.

--Fjordfiskenemnda må forholde seg til det budsjettet de til enhver tid har, og disponere dette best mulig til å oppfylle sitt mandat. Departementet er opptatt av å se mandat og bevilgning i sammenheng, og vi vil gjøre det i dialog med Sametinget, sier Veronica Pedersen Åsheim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, i en kommentar til nemndas økonomiske situasjon.

--Hovedgrunnen til at vi har fått økonomiske problemer er at Fiskeridirektoratet har begynt ta betaling for sekretariatsfunksjonen de tidligere utførte uten kostnader for oss. Bevilgningen til nemnda er ikke endret, og vi har garantert ikke sløst med de midlene vi er betrodd. Men det er dyrt å reise i Norge når medlemmene bor spredt i nord, og sekretariatsfunksjonen er blitt en kritisk stor utgiftspost for oss, sier Karlsen.

De seks medlemmene velges av Sametinget og de tre nordligste fylkeskommunene.

Fjordfiskenemnda skal blant annet: Vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket med særlig vekt på samisk bruk.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS