Vil fortsette kvalitetstilsynet
Åge Jakobsen er rådgiver/kontrollør i råfisklaget.

Vil fortsette kvalitetstilsynet

Norges Råfisklag setter kvalitet av fisk som leveres på dagsorden.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 07.11.2017 17:28

Det landes mye hvitfisk av god kvalitet og de fleste fartøyene er utstyrt for å ta vare på kvalitet. Likevel er det et stort rom for forbedring, viser en rapport Norges Råfisklag har levert til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Norges Råfisklag har siden 2015 gjennomført kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Tilsynet var en prøveordning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og ble uført i et samarbeid mellom Mattilsynet, Nofima og råfisklaget. Kvalitetstilsynet ble etablert for å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

I løpet av prøveordningen har råfisklaget kontrollert cirka 700 fartøy, og man ser at utviklingen går i riktig retning.

--Vi ser en forbedring av den generelle kvaliteten på fisk som leveres, men det er helt klart rom for bedring. Det er viktig å sette dette på dagsordenen, spesielt i båten og på kaia. Det sier Trygve Myrvang, avmønstrende direktør i Norges Råfisklag, til Radio Nordkapp.

Rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS