Ny lov om statens ansatte trer i kraft 1. juli
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister. (Foto. Regjeringen.no)

Ny lov om statens ansatte trer i kraft 1. juli

Regjeringen vil gjøre staten til en bedre og mer moderne arbeidsgiver.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.06.2017 16:00

Statsansatteloven er en ny og forbedret lov om statens ansatte, som skal legge til rette for at statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere.

--Statens ansatte er viktige for å sikre at statens virksomheter kan oppfylle sine samfunnsoppdrag.  Ansatte i staten skal ha forutsigbare og gode arbeidsvilkår, samtidig som statlige virksomheter må ha fleksibilitet til å tilpasse seg nye behov og utfordringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no. 

Den 15. juni 2017 vedtok Stortinget ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).  Loven følger opp et omforent lovutvalg, der hovedsammenslutningene i staten (LO, UNIO, YS og Akademikerne) var representert, i tillegg til arbeidsgiversiden i staten.

Loven innebærer forenkling og modernisering, og den gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet mer tillit og handlingsrom. Ansatte i staten vil fortsatt ha sterkere rettigheter enn det som gjelder i arbeidslivet ellers.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS