14 dager kortere ventetid for pasienter
Ventetiden for norske pasienter har gått ned i denne regjeringsperioden. (Illustrasjonsfoto)

14 dager kortere ventetid for pasienter

Helse- og omsorgsministeren skryter av innsatsen til dem som jobber ved sykehusene.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 18.03.2017 15:45

Den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter har gått ned med 14 dager de siste årene. Dette viser nye tall helse- og omsorgsminister Bent Høie har presentert. 

Helse- og omsorgsministeren mener de gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene. Han mener også at styrkede pasientrettigheter og nye måter å jobbe på har vært med på å redusere ventetidene.

Det var 24 000 færre som ventet på helsehjelp ved utgangen av fjoråret, sammenlignet med året før.

Gjennomsnittlig ventetid ved norske sykehus fra 2013 til 2016 (i dager), fra Regjeringen.no

Tjenesteområder

2013

2014

2015

2016

Somatiske fagområder

75

74

70

61

Psykisk helsevern for voksne

54

52

52

46

Psykisk helsevern for barn og unge

53

51

50

50

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

61

55

44

35

Totalt alle områder

74

72

69

60


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS