Næringslivet i nord mer opptatt av vekst enn bompenger
En del næringsutøvere mener kommunene i Nord-Norge bør bli flinkere til å involvere næringslivet før viktige avgjørelser fattes. (Illustrasjonsfoto)

Næringslivet i nord mer opptatt av vekst enn bompenger

Opinion har på oppdrag fra Virke spurt næringsliv om valgkampsaker.
Valg 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.09.2019 21:45

Bompenger har preget valgkampen, men en ny undersøkelse viser at næringslivet i Nord-Norge ikke vurderer bompenger som en av de tre viktigste sakene i valgkampen.

Virke mener valgkampinnspurten må handle mer om hvordan vi kan skape verdier, enn om pengebruk, ifølge en pressemelding. 

Hele 57 prosent av næringslivslederne i Nord-Norge oppgir areal og regulering som en av sine viktigste saker, 32 prosent oppgir eiendomsskatt og 27 prosent vurderer kommunale avgifter som viktigst. Riktignok kommer bompenger på fjerdeplass med 26 prosent, og i Tromsø sier hele 55 prosent at bompenger er en viktig sak for dem. 

Undersøkelsen viser også at bare tre av ti næringslivsledere i Nord-Norge mener kommunene deres er gode på å involvere næringslivet til dialog når viktige beslutninger skal tas. Virke mener mange lokalsamfunn går glipp av store verdier fordi næringslivet ikke involveres mer.

Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Virke. 1 504 næringslivsledere er intervjuet i perioden 27. mai til 28. juni.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS