Pressemelding

Høyre - 08.08.2022

Vi forutsetter at det blir et ekstraordinært møte

  • Høyre forutsetter at vi må ha et ekstraordinært møte i Stortinget før de vanlige møtene begynner i oktober, men det er ikke grunnlag for å ha et sånt møte før regjeringen har kommet opp med en konkret løsning for bedriftene, sier Nikolai Astrup.
  • Vi har vært tydelige: Strømstøtten for husholdningene må økes fra 1. september, og det haster å få på plass en egen ordning for små og mellomstore bedrifter. Høyre har bedt regjeringen komme tilbake med en klar tidslinje for når de mener en slik ordning kan være på plass, senest innen neste uke, legger han til.

Over hele Sør-Norge er det nå bedrifter som sliter med uhåndterbare strømregninger.

  • Høyre mener at vi trenger en støtteordning som treffer de bedriftene den skal treffe, som ikke blir misbrukt og som ikke legger ytterligere press på renten, sier Nikolai Astrup.

Han minner om at Høyre allerede i januar foreslo at også bedriftene skulle få strømstøtte.

  • Det er åtte måneder siden. Da var beskjeden fra regjeringen at prisene går opp og ned, og det var bedriftene vant til. Det er bra at regjeringen nå jobber med partene i arbeidslivet, men regjeringen har hatt veldig lang tid til å komme opp med en ordning.  

Høyres leder Erna Solberg sier følgende:

  • Det viktigste for Høyre på kort sikt er at vi får til et system som fungerer for de bedriftene som er særlige utsatt når strømprisene er så høye som de er. Det krever at vi forstår alvoret og jobber sammen, både regjering og opposisjon, og at ikke alle bare løper rundt og flagger sine egne forslag.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS