Pressemelding

Luftfartstilsynet - 02.06.2005

Norge inn i EUs flysikkerhetsbyrå

Fra 1. juni 2005 er Norge medlem av den europeiske luftfartsmyndigheten – EASA. Dermed er norske flyverksteder og flyselskaper sikret samme rammevilkår som tilsvarende selskaper i EU. Dessuten kan Luftfartstilsynet aktivt delta i europeisk flysikkerhetsarbeid på linje med EU-landene.– EASA-medlemskapet åpner for Norges og Luftfartstilsynets deltakelse i utviklingen av regler og stan­darder på flysikkerhetsområdet, og det er vi meget fornøyd med, sier luftfartsdirektør Otto Lagarhus. Gjennom EASA-samarbeidet får Luftfartstilsynet nå mulighet til å sikre norske luftfartsinteresser, men plikter også å påse at norske aktører følger EASAs regler.EASA-forordningene ble ved EØS-komiteens beslutning av 9. desember 2004 innlemmet i EØS-avtalen. Etter at Stortinget ga sin tilslutning til norsk EASA-medlemskap, blir Norge nå medlem på linje med EU-landene. Norske luftfartsmyndigheter og -aktører er dermed forpliktet til å følge det samme regelverket på flysikkerhetsområdet som gjelder innen EU.– EASA-regelverket for sertifisering og vedlikehold av luftfartøy gjelder allerede i Norge, mens regler på operativt område og for sertifisering av personell trolig er på plass innen 2007. Neste utfordring blir å innføre felles regler for lufttrafikkledelse, lufthavner og inspeksjoner av fly fra land utenfor EASA, sier Lagarhus.EASAs mål er å sikre et høyt sikkerhetsnivå i sivil luftfart gjennom et harmonisert regelverk. Felles­ regler for sertifisering og vedlikehold vil sikre mer effektive sertifiserings­prosedyrer og dermed like konkurranse­vilkår for europeiske aktører. EASA har sitt hovedkontor i Köln i Tyskland, og er på vei til å bli en sterk luftfartsmyndighet tilsvarende USAs Federal Aviation Administration (FAA). Norge finansielle bidrag til EASA er på ca. kr 3,1 millioner i 2005.Joint Aviation Authorities (JAA) har hittil vært det europeiske organet for regelverksutvikling på flysikkerhets­­­­­­­området. EASA vil overta samtlige av JAAs ansvarsområder. JAA antas nedlagt innen 2007-2008, og erstattet av en mindre organisasjon som i samarbeid med EASA ivaretar interesser til land som verken er EU- eller EASA-medlem. Dette er svært viktig for å sikre et høyt flysikkerhetsnivå i hele Europa.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS