Pressemelding

Fnnmark Senterparti - 06.09.2023

Kampen mot sentralisering er ikke over

Finnmark Fylke blir igjen eget fylke den 01.01.2024. Vi vant frem i kampen mot Høyre, Frp og Venstre og klarte å få Finnmark tilbake som eget fylke. Dette er viktig for å kunne bygge et sterkt Finnmark og opprettholde arbeidsplasser i hele fylket. Sammenslåingen var bare ett av alle sentraliseringssaker som høyreregjeringen med Erna i spissen gjennomførte. I tillegg til sammenslåing av kommuner og fylkes gjennomførte de en rekke andre sentraliseringsreformer inne politi og  Nav for å nevne noen. Høyre har igjen programfestet en storstilt kommunesammenslåing. Vi ser også konsekvensen av Høyre og Frp styre med markedstyring av strømpriser og med bygging av utenlandskabler. Strømprisen er fullstendig overlatt markedet og er frikoblet politisk kontroll og styring. Senterpartiet har satt foten ned for flere utenlandskabler i Hurdalserklæringen og hindrer derfor ytterligere eksport av kraft og uforutsigbare strømpriser.

Sentralisering bidrar til nedgang i folketall, fraflytting og reduserte tjenester ute i distriktskommunene. Senterpartiet i regjering arbeider aktivt for å snu sentraliseringen og satse på tjenester der folk bor i alle kommunene. Vi har derfor startet med å desentralisere polititjenesten slik at alle kan oppleve trygghet i sitt nærmiljø. Styrking av landbruket og spesielt landbruk i Finnmark har fått bedre vilkår for å produsere lokal og kortreist mat. Dette gir også økt beredskap og matvaresikkerhet. For å snu flyttestrømmen satser regjeringen på personretta tiltak til barnefamilier med gratis barnehageplass, nedskriving av studielån og redusert pris på SFO.

Det skal være attraktivt å bo og leve i Finnmark. Derfor satses det på å snu pengestrømmen fra sentrale områder til distriktene. Gratis ferger og halvert pris fly rutene vil også lette situasjonen for folk i Finnmark.

Årets valg er et kommune og fylkestingsvalg. Det er derfor viktig å velge inn lokale kandidater som vil bygge det nye fylket og som har tro på at Finnmark fylke og at kommunene i Finnmark kan ta ansvar for å utvikle levedyktige lokalsamfunn som gir bolyst og trivsel.

Godt valg

Heidi Holmgren.1 kandidat fylkestingsvalget

Kurt Wikan, 2 kandidat

Jon Nikolaisen,3 kandidat

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS