Oljen fra Barentshavet skal i land
Veidnes. (Illustrasjonsfoto)

Oljen fra Barentshavet skal i land

Espen Barth Eide mener det tidligere stortingsvedtaket fortsatt må gjelde.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 01.05.2019 23:30

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide minnet Stortinget om hvor viktig det er med ilandføring av olje på Veidnes. 

--Arbeiderpartiet har vært pådrivere for å sikre lokale ringvirkninger av Johan Castberg-feltet.  For Finnmark og hele Nord-Norge er det viktig at vi vi holder fast ved at oljen fra Johan Castberg-feltet skal tas i land på Veidnes. Det sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide etter at Stortinget mandag behandlet en sak om oljeutbygging, hvor også oljeomlasting på Veidnes var tema. Han viser til at Arbeiderpartiet tidligere har fått stortingsflertallet med på at det senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, skal bygges en ilandføringsterminal på Veidnes.  

--Dette stortingsvedtaket må fortsatt gjelde, og det minner vi regjeringen på i dag. Det er avgjørende at godene fra norsk energi skal fordeles og komme fellesskapet til gode. Derfor må oljeproduksjonen i Barenthavet føre til flere arbeidsplasser og vekst i Finnmark, sier Eide.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS