Fylkestinget krever ilandføring til Veidnes
Hugo Salamonsen på fylkestingets talerstol.

Fylkestinget krever ilandføring til Veidnes

Forslag fra Hugo Salamonsen vedtatt i fylkestinget for Troms og Finnmark.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 18.03.2022 20:00

Etter forslag fra Hugo Salamonsen (Sp) har Troms og Finnmark fylkesting vedtatt en uttalelse der fylkestinget krever ilandføring av Wisting-oljen til Veidnes.

--Om oljenæringen skal ha legitimitet i Nord-Norge må oljenæringen bidra til at betydelig flere arbeidsplasser tilføres Troms og Finnmark og at fylket får en større del av leverandør-ringvirkninger. Regionens ressursrikdom skal danne grunnlag for bosetting, verdiskaping og ringvirkninger i Troms og Finnmarks for å bygge levedyktige lokalsamfunn, har fylkestinget skrevet i uttalelsen. 

Troms og Finnmark fylkesting har krav og forventninger til investeringer og arbeidsplasser. Troms og Finnmark fylkesting krever at petroleumsvirksomhet til havs skal gi arbeidsplasser og næringsutvikling på land.

--Denne gangen må Støre-regjeringen sørge for at man i forbindelse med fremdriften i prosjektet sørger for at man skriver inn i prosjektbeskrivelsen at dette skal gjennomføres på en slik måte at og Finnmark får sin del av verdiene, krever Troms og Finnmark fylkesting.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS