Nedgang i pris og kvantum for eksport av fersk laks
Lavere aktivitet og dårligere betalt i eksport av fersk laks i uke 26 sammenlignet med uke 26. (Illustrasjonsfoto)

Nedgang i pris og kvantum for eksport av fersk laks

Tall fra Statistisk sentralbyrå for eksport av fersk laks.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.07.2024 03:45


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS