Ønsker miljøvakt på Nordkapp
Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Ønsker miljøvakt på Nordkapp

Scandic har sendt søknad til Nordkapp kommune om midlertidig løyve for Nordkapp-platået.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.04.2024 13:30
Sist oppdatert : 19.04.2024 14:08

I søknaden om midlertidig løyve på Nordkapp-platået, har Scandic skissert en plan om miljøvakter som blant annet plukker søppel og hindrer miljøinngrep, som for eksempel bygging av varder. 

Summen Scandic ønsker å ta inn på avgifter for parkering og inngang er vel 8,8 millioner kroner. I søknaden er lønn og driftskostnadene estimert til 7,3 millioner kroner, pluss investeringer 1,2 millioner kroner. 

Det blir, ifølge søknaden, ulike avgifter for individuelle gjester, personbiler, bobiler, motorsykler og busser. Avgiften for individuelle gjester er satt til 17 kroner. Bobiler, kroner 175. 

Størstepartene av inntektene blir brukt til lønn, inkludert kostnad miljøvakt. Det er også satt av vel 1,8 millioner kroner til renhold og snørydding. Under postene for kostnader ligger også belysning langs gjerde og sanitæranlegg. 

Budsjettet viser et overskudd på 0,25 millioner norske kroner, noe som tilsvarer cirka 2,8 prosent av de budsjetterte kostnadene. 

Scandic ønsker at løyvet skal gjelde fra 1. juni 2024 og frem til den pågående planprosessen for ny områdeplan på Nordkapphalvøya er avklart gjennom stadfestelse av ny plan, men uansett frem til 31. mai 2026, slik at løyvet dekker to års drift.

Scandic foreslår at fastboende i Nordkapp kommune fritas fra betaling av adkomstavgift. 

Nordkapp kommunestyre skal behandle løyvesøknaden i møtet 23. mai. 

Hele søknaden (pdf)
 

Dokumenter og lydfiler Nordkapp-saken


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS