Må få audiografer på plass i Finnmark
Årsmøtet i HLF Finnmark.

Må få audiografer på plass i Finnmark

Hørselshemmede Landsforbund i Finnmark mener audiografer må på plass i Finnmark.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 29.03.2024 05:30

Årsmøtet i Hørselshemmede Landsforbund i Finnmark ser med stor bekymring på audiografsituasjonen i fylket.

--Situasjonen har forverret seg dramatisk i løpet av 2023, og må i dag sies å være nærmest uholdbar med ei ventetid for time hos audiograf på inntil ett år eller mer i deler av fylket. Dette er en del av uttalelsen årsmøtet i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) fylkesårsmøtet i Finnmark kom med før påske. 

--Med ventetider opptil ett år for å få høreapparat og tilpasninger av disse hos audiograf, sier det seg at mange av Finnmarks innbyggere lever et uverdig liv. Å ha nedsatt hørsel kan føre til isolasjon, utestengelse fra arbeidslivet og mindre sosial omgang. Derfor slår fylkeslaget og HLF-organisasjonen hardt i bordet, og forlanger en bedring av situasjonen for fylkets befolkning. En sak som hele HLF nasjonalt er opptatt av, ifølge pressemeldingen. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS