Pressemelding

Hørselshemmedes Landsforbund, Finnmark, leder Alf Bjørn - 22.03.2024

Uholdbar ventetid

!Årsmøtet gjenvalgte dagens styre som ledes av Alf Bjørn fra Alta. De øvrige i styret er: nestleder Bernt-Aksel Jensen, Honningsvåg, sekretær Anne-Karin Ingebrigtsen, Alta, kasserer Yngvild Martinsen, Alta, Styremedlemmer Olav Sara Nikkinen, Karasjok. Varamedlemmer: Magne Thomassen, Hammerfest, Sissel Harila, Vadsø og Odd Einar Farstad, Vardø.Årsmøtet ser med stor bekymring på audiografsituasjonen i fylket. Situasjonen har forverret seg dramatisk i løpet av 2023, og må i dag sies å være nærmest uholdbar med ei ventetid for time hos audiograf på inntil ett år eller mer i deler av fylket.

Dette er en del av uttalelsen årsmøtet i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) fylkesårsmøtet i Finnmark kom med forleden. Fylkeslaget avholdt årsmøtet i Karasjok sist helg. Medlemmene i Finnmark, sammen med generalsekretær Inger Helene Venås i HLF, er sterkt bekymret over den situasjonen mange personer med hørselsutfordringer opplever. Med ventetider opptil ett år for å få høreapparat og tilpasninger av disse hos audiograf, sier det seg at mange av Finnmarks innbyggere lever et uverdig liv. Å ha nedsatt hørsel kan føre til isolasjon, utestengelse fra arbeidslivet og mindre sosial omgang. Derfor slår fylkeslaget og HLF-organisasjonen hardt i bordet, og forlanger en bedring av situasjonen for fylkets befolkning. En sak som hele HLF nasjonalt er opptatt av.

Fylkeslaget ber Finnmarkssykehuset HF å få orden på antall øre-nese-halsleger slik at alle stillinger er bemannet, samt at antallet audiografer må opp i Finnmark. I tillegg støtter fylkeslaget i HLF forslaget fra medisinsk ansvarlig i Finnmarkssykehuset HF, Harald G. Sunde, om å starte audiograf-utdanning ved UiT, Norges Arktiske universitet i Tromsø. Slik situasjonen er i Norge i dag, er det kun ved NTNU i Trondhjem det utdannes audiografer, og hvor det de siste årene har vært få som har fullført utdanningen. Audiografene er yrkesgruppen for de med hørselsproblemer sine nærmeste «venner». De tilrettelegger for å få høreapparater og nødvendig utstyr. Derfor er HLF i Finnmark og landet veldig opptatt av å få opp antallet audiografer for å avhjelpe folk med hørselsproblemer.

Årsmøtet gjenvalgte dagens styre som ledes av Alf Bjørn fra Alta. De øvrige i styret er:
nestleder Bernt-Aksel Jensen, Honningsvåg, sekretær Anne-Karin Ingebrigtsen, Alta, kasserer Yngvild Martinsen, Alta, Styremedlemmer Olav Sara Nikkinen, Karasjok. Varamedlemmer: Magne Thomassen, Hammerfest, Sissel Harila, Vadsø og Odd Einar Farstad, Vardø.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS