Mener billettbodene vil tjene som trafikkskille på Nordkapp-platået
Billettbodene på Nordkapp. (Arkivfoto)

Mener billettbodene vil tjene som trafikkskille på Nordkapp-platået

Scandic og Rica trekker omgjøringsbegjæringen, men forbeholdet er at kravet om riving av billettbodene blir utsatt.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.02.2024 11:00

For å kunne gjennomføre trafikkavvikling og parkering på Nordkapp-platået for sommersesongen 2024, er Rica/Scandic avhengig av at billettbodene blir stående uten at bodene blir brukt som billettboder. 

--Dette fordi billettbodene vil tjene som trafikkskille og fundament for informasjonsskilt for å rettlede henholdsvis biler og busser til riktig parkeringsplass, Siden billettbodene vil være permanent ubemannet, vil det være nødvendig med store og tydelige skilt som rettleder trafikken i riktig retning. Det har Snorre Moe i Scandic Hotels og Ronny Wilhelmsen i Rica Eiendom Holding skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

Dette gjør at Rica/Scandic er avhengig av at kommunestyret innvilger utsatt iverksetting av punkt 3 i kommunens vedtak av 16. mai 2023 om pålegg etter friluftsloven, som lyder:
«Nordkapp kommune pålegger eier av billettbuene på E69 å fjerne disse, slik at de ikke står plassert før innkjøringen til utfartsparkeringen eller hindrer adgang til friluftsområdet på Nordkapp-platået. Frist for pålegget er 1. mai 2024». 

--Rica/Scandic ber om at fristen for pålegget utsettes inntil det er søkt om og innvilget løyve etter friluftsloven § 14, og i den forbindelse avklart på hvilken måte avgift kan innkreves på en praktisk gjennomførbar måte. Med dette trekker Rica/Scandic sin omgjøringsbegjæring av 19. oktober 2023, riktignok med forbehold om at det innvilges slik utsatt frist for riving av billettbodene som det like ovenfor er bedt om. Det har Moe og Wilhelmsen skrevet i brevet til Nordkapp kommune. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS