Har fått innvilget dispensasjon fra plan- og bygningsloven
Kommunedirektøren drøftet saken om dispensasjon med planutvalget i møtet onsdag 13. september. Sirin Figenschau Høyen var ersatttet av Lars-Helge Jensen da saken ble drøftet i planutvalget.

Har fått innvilget dispensasjon fra plan- og bygningsloven

Nordkapp kommune trosser fylkeskommunens ønske og gir dispensasjon fra plan- og bygningsloven til visningssenteret Ocean Stories.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.09.2023 11:00
Sist oppdatert : 19.09.2023 17:57

Til tross for at Troms og Finnmark fylkeskommune har rådet kommunen til å avslå søknaden, har kommunedirektøren i Nordkapp innvilget søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven til visningssenteret Ocean Stories i Honningsvåg sentrum. 

Fylkeskommunen har i brev til kommunen varslet at et eventuelt vedtak om dispensasjon, kan bli påklaget. 

--Dispensasjonen vurderes til å ikke gjøre at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelen med den er klart større enn ulempen. Grunn til at dispensasjon innvilges er at tidsfaktoren gjør at søker står i fare for å miste tildelt visningskonsesjon for havbruk. En vurderer også at saken er grundig belyst gjennom behandlingen av byggesaken – og dette gjelder i særdeleshet interesser knyttet til kulturminnevernet i området, og at det ikke vil bringe noe nytt inn i den ved en detaljregulering, ifølge brevet fra Nordkapp kommune. 

Vedtaket er vurdert til ikke å gi presedens.

I det siste møtet i planutvalget, formannskapet i Nordkapp, ville kommunedirektøren ha signaler fra politikere om de ser på dispensasjon som en prinsipiell avgjørelse. Politikerne var enige med kommunedirektøren om at saken er ikke av prinsipiell betydning.

Marlene Berntsen Bråthen (Sp), fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, sa til Radio Nordkapp i begynnelsen av september, at kommunen og fylkeskommunen er i dialog om saken. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS