Formannskapet ønsker visningssenteret
Nordkapp formannskap, onsdag 13. september 2023.

Formannskapet ønsker visningssenteret

Nordkapp formannskap, planutvalget, er enig med kommunedirektøren i prosessen om saken om visningssenteret på Holmen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.09.2023 16:00

Planutvalget i Nordkapp støtter Grieg Seafood Finnmarks planer om et visningssenter på Holmen i Honningsvåg. 

Kommunedirektøren ville ha signaler fra politikere om de ser på dispensasjon som en prinsipiell avgjørelse. Onsdag ble saken behandlet som ekstrasak av formannskapet, etter valgstyremøtet. 

Hvis avgjørelsen ikke er av prinsipiell betydning, er det tillagt kommunedirektøren å behandle søknaden fra Grieg Seafood Finnmark.

Formannskapet som også er planutvalg, var enig med kommunedirektøren. Saken er ikke av prinsipiell betydning. 

--Dette er en spesiell sak som har havnet mellom 2 stoler. På søknadstidspunktet var det uklart når sentrumsplanen ville bli vedtatt. Derfor ble tiltaket omsøkt med dispensasjoner fra gjeldende plan (PlanID 2011001), men med utforming og formål som var i tråd med den (da) kommende sentrumsplanen. Ettersom sentrumsplanen ble vedtatt før tidsfristen for behandling av byggesaken for Ocean Stories utløp, er det denne som nå er gjeldende for tiltaket. Konsekvensene av denne sakshandlingen i dette tilfellet er at tiltaket havner i en særstilling imellom to planer, skriver kommunedirektøren.

Planutvalgets enstemmige vedtak i onsdagens møte: 
«Planutvalget vedtar at saken ikke er av prinsipiell betydning, og det overlates til kommunedirektør å fatte de nødvendige vedtak.» 

Saksdokumentene til planutvalget


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS