Leverte 40 tonn kongekrabbe
Mest kongekrabbe fanget i havområdet rundt Fruholmen. (Illustrasjonsfoto)

Leverte 40 tonn kongekrabbe

Tall for kongekrabbe i Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 06.06.2023 20:00

I løpet av uke 22, mandag 29. mai til søndag 4. juni, ble det levert over 40 tonn kongekrabbe til verdien 10,1 millioner kroner. 

Av totalen ble 25 tonn tatt av 79 båter i det kvoteregulerte fisket. Videre ble 15,5 tonn tatt i det uregulerte fisket av 32 båter. 

For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 9,8 tonn fanget i havområdet rundt Fruholmen. Det ble fanget 6,5 tonn i Porsanger, 4,6 tonn i havområdet rundt Gjesvær, 5,5 tonn i Laksefjorden, 3,6 tonn på Hardbanken, 3,5 tonn i Tana, 3,3 tonn i Varanger og kvanta i de resterende sonene under 2 tonn. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS