Velkommen til å stille spørsmål om torskeoppdrett
Torskeyngel. (Foto: Torksenettverket.no)

Velkommen til å stille spørsmål om torskeoppdrett

Still spørsmål om torskeoppdrett, er oppfordringen fra Kime Akva.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 14.03.2023 13:30

Kime Akva inviterer befolkningen til å stille spørsmål om torskeoppdrett. 

--De som ønsker å stille spørsmål og har kommentarer til planene om torskeoppdrett, må komme på folkemøtet i Honningsvåg på torsdag. Det sier Stefan Paulsen i Kime Akva til Radio Nordkapp.

Kime Akva er et selskap med hovedkontor på Silsand, og har et torskeoppdrettsanlegg i drift på Ibestad i Troms.

Det er nå 200 lakseoppdrettslokaliteter i Troms og Finnmark. Totalt i hele landet er det 14 torskeoppdrettslokaliteter i drift.

--Villfanget torsk er en sesongnæring. Vi ønsker å levere torsk til markedet de periodene hvor det er lite villfisk, sier Paulsen. 

Området ved Hellbergan, mellom Svartholla og Lille Svartholla, er der det er planlagt torskeoppdrett. 

--Området er avsatt i Nordkapp kommunes arealplan til oppdrett, uten at det har vært i bruk. Nå ønsker vi å etablere oss der, sier Paulsen. 

Torsdag kveld er det folkemøte om torskeoppdrett i Magerøysundet. Møtet er i auditoriet til Nordkapp videregående skole.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS