Regjeringen ønsker besøksbidrag i Nordkapp
Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Regjeringen ønsker besøksbidrag i Nordkapp

Regjeringen er positiv til ordningen med besøksbidrag i Nordkapp, men modellen utfordrer dagens lovverk og er til vurdering i departementet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.01.2023 16:00

Regjeringen vil gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Dette er ett av de fem tiltakene som skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet.

Næringsdepartementet har mottatt forslag til pilotprosjekter fra Nordkapp, Beitostølen, Verdensarvfjordene og Lofoten, om besøksbidrag. Disse er nå til vurdering i departementet. Modellene utfordrer dagens lovverk, og de juridiske vurderingene må gjøres grundig for å komme frem til gode løsninger. Dette ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Andre tiltak som skal gi et mer konkurransedyktig reiseliv er handlingsplan for reiselivet; en plan regjeringen vil lansere før sommeren, godkjenningsordning for guider, Reiseliv 2030; prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen, og oppfølging av Reisemålsutvalget. 

--Reiselivet har vært gjennom tøffe år med pandemi. Nå er det viktig at næringen har rammebetingelser som legger til rette for investeringer og vekst. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivet. Det er Norges femte største eksportnæring, og gir arbeid til over 180 000 personer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i pressemeldingen. 

Fem tiltak for reiselivet:

1. Handlingsplan

Regjeringen vil lansere en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023. Handlingsplanen vil rette søkelyset mot bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. Handlingsplanen skal også legge føringer for regjeringens prioriteringer, og konkretisere arbeidet med reiselivspunktene i Hurdalsplattformen. Dette inkluderer pilotprosjekter for besøksbidrag, godkjenningsordning for guider, Reiseliv 2030 (tidligere kjent som Reis21) og oppfølgingspunkter fra reisemålsutvalget.

2. Besøksbidrag

Regjeringen vil gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Departementet har mottatt forslag til pilotprosjekter fra Nordkapp, Beitostølen, Verdensarvfjordene og Lofoten. Disse er nå til vurdering i departementet. Modellene  utfordrer dagens lovverk, og de juridiske vurderingene må gjøres grundig for å komme frem til gode løsninger.

3. Godkjenningsordning for guider

Regjeringen har satt igang arbeidet med å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Vi har fått mange gode innspill fra ulike aktører i reiselivsnæringen, og starter nå arbeidet med å utforme ordningen. 

4. Reiseliv 2030

Regjeringen setter nå igang Reiseliv 2030 (omtalt som Reis21 i Hurdalsplattformen). Prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen. Prosjektet skal gi forslag til hvilke forsknings- og innovasjonsaktiviteter som bør prioriteres for at reiselivsnæringen skal bli mer helårlig, gi økt verdiskaping og bidra inn i den grønne omstillingen. En arbeidsgruppe som skal jobbe med oppgaven blir snart satt sammen.

5. Oppfølging av Reisemålsutvalget

Reisemålsutvalget er i sluttfasen av arbeidet sitt, og skal levere en NOU før påske. Rapporten vil gi et solid grunnlag for innretningen av satsinger på reisemålsutvikling i norske kommuner, herunder kommunenes muligheter til å styre besøk og forvalte og finansiere produksjon av fellesgoder.

 

 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS