Gjesvær Bygdelag med krav til kommunen
Nordkapp kommune skal selge Gjesvær skole, har kommunestyret vedtatt. (Arkivfoto)

Gjesvær Bygdelag med krav til kommunen

Gjesvær Bygdelag har sendt et brev til Nordkapp kommune.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.12.2022 21:59

Nordkapp kommunestyre har vedtatt salg av Gjesvær skole, et vedtak som ble fattet i 2018. 

Styret i Gjesvær Bygdelag har kommet med en rekke krav til kommunen i forbindelse med et eventuelt salg av skolen: 

-Ber om at lekeplassen med apparater skal bli værende i Gjesvær. Hvis det medfører utfordringer med lekeplassen knyttet til tomten og salg av skolen, kan lekeplassen flyttes til tomt som bygdelaget fester på fotballbanen.

-Ber om at flaggstangen ved skolen flyttes over til Gammelhuset slik at det kan flagges i framtiden på høytidsdager i bygda. Bygdelaget er innstilt på å bidra til kostnader knyttet til denne flyttingen.

-Utstyr til å ha julegran bes flyttet over til Gammelhuset. Bygdelaget er innstilt på å bidra til kostnader knyttet til denne flyttingen.

-Det framlegges krav om at hvis skolen selges så bør kjøpesummen tilfalle Gjesvær bygde og idrettslag til å sikre drift og ivaretakelse av bygdas framtidige samfunnshus; Gammehuset. Dette er en løsning vi har blitt orientert om planlegges gjennomført i Skarsvåg i forbindelse med salget av Skarsvåg skole, og at bygdelaget vil få beholde kjøpesummen til å ha et samfunnshus i framtiden. 

Gjesvær Bygdelag imøteser en tilbakemelding på henvendelsen slik at bygdelaget kan informere innbyggerne i Gjesvær om henvendelsen, ifølge brevet til Nordkapp kommune. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS