Dette vil SV med turisme og Nordkapp
SVere med leder Johnny Ingebrigtsen til høyre på bildet.

Dette vil SV med turisme og Nordkapp

Nordkapp SV vil ikke motarbeide eller forskjellsbehandle lokalt og fjernt næringsliv, ifølge et leserinnlegg.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.09.2022 11:00

Nordkapp SV ønsker like vilkår for fjernt og lokalt næringsliv, og vil ha en ordning hvor Nordkapp kommune får dekket sine utgifter innen helse og øvrig beredskap i forbindelse med den svært lukrative turisttrafikken til Nordkapp.

--Landsdelens historie hvor folket satt igjen med smuler etter at naturressursene har blitt utnyttet av andre tror jeg er mye av årsaken til folkets motstand mot den store uriktighet som i disse dager avgjøres av lagmannsretten. Finnmark fylke og Nordkapp kommune har folk og næringsliv med høy kompetanse og det går veldig godt. Vi vil gi like vilkår for næringslivet hvor også lokale aktører ser muligheter innen turisme, hvor Nordkapp er det store mål. Nordkapp SV vil ikke motarbeide eller forskjellsbehandle lokalt og fjernt næringsliv. Vi vil gi de like vilkår og vil ha en ordning hvor Nordkapp kommune får dekket sine utgifter innen helse og øvrig beredskap i forbindelse med den svært lukrative turisttrafikken til Nordkapp. Det har Johnny Ingebrigtsen, leder i Nordkapp SV, skrevet i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS