Pressemelding

Johnny Ingebrigtsen, leder i Nordkapp SV - 14.09.2022

Dette vil vi med turisme og Nordkapp

For å beholde en god orden og ryddighet, vil jeg be Nordkapp AP om ikke å blande utfall, kritikk mot SV medlem, tidligere ordfører Jan Olsen og lokallaget Nordkapp SV. Som styreleder, svarer jeg for hva lokallaget og styret i Nordkapp SV står for og har ansvar for. Hverken dagens politiske ledelse eller Nordkapp kommune, har gått til noen rettssak. Det er Scandic som har saksøkt Nordkapp kommune. Sammen med et overveldende flertall blant befolkningen har den politiske ledelse i kommunen, SV og SP vært helt klar på at det er feil at Scandic kan ta «inngangsbillett» til et friområde, vårt landemerke. Flere hundrede millioner kroner er innkrevd på statens vei, E69. Både Statsforvalteren og dagens regjering, ved to departement, støtter dette syn. Som kjent er regjeringens største parti, moderpartiet til Nordkapp AP. Lokallaget er derfor å oppfatte å være på kollisjonskurs med Det Norske Arbeiderparti og egen regjering. SV og SP var også med på opprettelsen av Fefo, og vi aksepterer derfor selvfølgelig organet. Derimot er vi uenig i at styret i Fefo inngikk en 99 års leiekontrakt med Scandic på Nordkapp.

Til tross for lovnader om at ingenting skulle avgjøres før Nordkapp kommune hadde gjort sin uttalelse. Planer fra Scandic om et utviklingsfond har aldri kommet til Nordkapp kommune. En innkreving av en slik påtenkt avgift på Nordkapp på flere titalls millioner kroner ville uansett vært ulovlig. Nordkapp AP framsetter uriktige påstander ved å påstå at dagens politiske ledelse har lovet at penger fra Nordkapp skulle renne inn i kommunekassa. Alle politikere og partier i vår kommune vet at parkeringsdrift ikke kan brukes som en kommunal inntektskilde. Nordkapp kommune drifter organisert infrastruktur og tilrettelagt parkering rundt omkring i kommunen. Det kan også gjøres på Nordkapp.

Nordkapp SV ønsker god drift for næringsaktøren på Nordkapp. Vi ønsker ikke at noen skal få ha enerett til slik drift. Vi ønsker heller ikke at det skal være lov å ta betalt fra turister som vil besøke «verdens tak og ende», vårt kjære Nordkapp. Det er fritt å gå rundt i naturen i vårt land. De siste årene har det vært krevd inn et årlig beløp på omkring 50-70 mill NOK. Med vår innsikt i kostnader for parkerings drift vet vi at Nordkapp kommune vil gjøre en langt bedre jobb til en brøkdel av kostnaden. Dette vil være en helt vanlig drift fra en kommune. Landsdelens historie hvor folket satt igjen med smuler etter at naturressursene har blitt utnyttet av andre tror jeg er mye av årsaken til folkets motstand mot den store uriktighet som i disse dager avgjøres av lagmannsretten. Finnmark fylke og Nordkapp kommune har folk og næringsliv med høy kompetanse og det går veldig godt. Vi vil gi like vilkår for næringslivet hvor også lokale aktører ser muligheter innen turisme, hvor Nordkapp er det store mål. Nordkapp SV vil ikke motarbeide eller forskjellsbehandle lokalt og fjernt næringsliv. Vi vil gi de like vilkår og vil ha en ordning hvor Nordkapp kommune får dekket sine utgifter innen helse og øvrig beredskap i forbindelse med den svært lukrative turisttrafikken til Nordkapp. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS