Mener havnespørsmål er viktig og aktuelt
Ordfører Trudy Engen. (Arkivfoto)

Mener havnespørsmål er viktig og aktuelt

Nordkapp Arbeiderparti ønsket en sak om havn og anløp i Storbukt i kommunestyret. Partiet har fått svar fra ordfører Trudy Engen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.09.2022 05:30
Sist oppdatert : 15.09.2022 09:21

Nordkapp Arbeiderparti ønsker at kommunestyre skal behandle en sak om samfunnsmessige konsekvenser av eventuell flytting av hurtigrute- og cruiseanløp til Storbukt.

Ordfører Trudy Engen (SV) har besvart henvendelsen fra Nordkapp Arbeiderparti. 

--Ordfører har vært i dialog med kommunedirektør for å avklare om det er mulig å få saken på sakslisten til møte i kommunestyret 29.september. Dere reiser en viktig sak, men det er svært krevende spørsmål å svare på. Skal administrasjonen kunne gjøre en tilfredsstillende faglig utredning av disse spørsmålene og ikke bare «synse» om saken vil det kreve et betydelig arbeid som tar tid. Den rapport som allerede foreligger må vurderes, det må undersøkes om det finnes tilsvarende eksempler der en har erfaring / målbare resultater og samspill med havna sin kunnskaper må tas inn i dette. Hvorvidt det også må trekkes inn ekstern kompetanse må også vurderes nærmere. Det har ordfører Trudy Engen skrevet i svaret til Arbeiderpartiet. 

Kommunaldirektørens tilbakemelding er at det ikke er mulig for kommunen innen kort tid å framskaffe en forsvarlig faglig vurdering av disse spørsmålene.

--Med bakgrunn i dette kan ordfører ikke sette opp saken for drøfting i førstkommende kommunestyre, 29.september. Jeg ser frem til drøfting om havnas behov, anløp og kaiplasser når administrasjonen har forberedt saken slik at drøfting om spørsmålene får en faktabasert tilnærming, har ordføreren skrevet. 

Ordfører Trudy Engen takker Arbeiderpartiet og Chris-Thomas Jørgensen for henvendelsen. Hun mener det er positivt at innbyggere og politiske partier bringer inn saker, og for ei øy med hav på alle kanter er selvsagt havnespørsmål viktig og aktuelt.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS