Regjeringen innfører våpenamnesti
Automatvåpnene av typen MG34 og MP40. (Foto: Politiet)

Regjeringen innfører våpenamnesti

Det blir igjen våpenamnesti i Norge, amnesti finnmarkinger bruker å benytte seg av.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.09.2022 09:00

Ulovlige våpen er et alvorlig samfunnsproblem og en risiko for samfunnet. Regjeringen innfører derfor våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023.

--Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding. 

Finnmark politidistrikt fikk inn en del våpen sist det var våpenamnesti.  På landsbasis ble det levert inn 8 000 våpen i 2017. 

Erfaring viser at det som regel er våpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Dette kan være tidligere uregistrerte våpen eller registrerte våpen fra dødsbo. Ved besittelse av skytevåpen en er usikker på om er registrert, er dette også en mulighet til å kontakte politiet uten å risikere straff.

Ved innlevering av våpen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen.

Amnestiet gjelder også for ammunisjon, sprengstoff, granater og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass. Det er viktig at personer som besitter sprengstoff og granater ikke medbringer dem til politiet, men tar kontakt med politiet for å avtale avhending.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS