Kommuneregnskapet ble vedtatt
Nordkapp kommunestyre, møtet 28. juni 2022.

Kommuneregnskapet ble vedtatt

Stor debatt om regnskapet for 2021 i Nordkapp kommunestyre.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 30.06.2022 05:30

Nordkapp kommunestyre har vedtatt regnskapet for 2021 mot seks stemmer. Høyre og Arbeiderpartiet mener det var for mange feil i regnskapet som måtte rettes opp før regnskapet kunne vedtas. 

Flertallet, bestående av Senterpartiet og SV, stemte for det framlagte regnskapet, og understreket at regnskapet var godkjent av revisjonen og kontrollutvalget. 

Regnskapet viser et overskudd på 7 millioner kroner, til tross for overforbruk i helsesektoren, sentraladministrasjon og oppvekstsektoren. Det var bare teknisk sektor som kunne vise til et mindreforbruk. 

Årsaken til at man kan legge fram et regnskap med overskudd, skyldes først og fremst korrigering av pensjonspremiene og økte overføringer fra staten. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS