Helsebasseng
Workshopen i rådhussalen på tirsdag.

Helsebasseng

Arve Andersen i svømmehallgruppa mener de har jobbet fram et helsebasseng for hele befolkningen.
Ny svømmehall i Nordkapp
Raymond Elde
Publisert : 15.06.2022 17:30

Den kommunale svømmehallgruppa fikk ros fra lonseulentselskapet WPS for arbeidet gruppa har gjort, under workshopen i rådhussalen på tirsdag. 

WP har fått i oppdrag å komme med en rapport om svømmehallen, om den skal ligge på rådhusplassen eller i Storbukt. !WPS grove kostnadsoverslag med finansiering av svømmehall på rådhusplassen.

--Vi har både ved prosjektet bak rådhuset og prosjektet på rådhusplassen brukt profesjonelle konsulenter og arkitekter. Derfor er vi sikre på at våre kostnadsoverslag holder, sier Arve Andersen. 

Hvis kommunen velger å bygge et 25-meters basseng pluss opptrenings- og varmebasseng, så vil det koste kommunen om lag 65 millioner kroner. Det er lagt til grunn at man får spillemidler og momskompensasjon. De samme tallene hadde WPS kommet til da de presenterte anslagene på tirsdag. 

--Jeg tror også det er mulig for svømmeklubben å samle inn ti millioner kroner til prosjektet. Da er ikke rådhusplassen noe dyrere enn Storbukt-alternativet, sier Andersen. 

--Svømmehallprosjektet startet som et konkurransebasseng, men jo mer vi jobbet med det; jo mer har det vist seg at det er et helsebasseng for hele befolkningen, sier Andersen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS