Sammenslåingssak i kommunestyre
Nordkapp kommunestyre, møtet i juni 2021.

Sammenslåingssak i kommunestyre

Nordkapp kommunestyre er ett av kommunestyrene som skal ta stilling til sammenslåing av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.05.2022 01:30

Representantskapet i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS ber alle eierkommunene, ved de respektive kommunestyrene, vedta en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.

Det er planlagt at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett selskap fra 1. juli 2023. 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS håper Nordkapp kommunestyre kan behandle saken på møte i juni. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS