Har fått svar på spørsmålet om metanlekkasjer fra en mulig utbygging av Wisting-feltet
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens Kontor)

Har fått svar på spørsmålet om metanlekkasjer fra en mulig utbygging av Wisting-feltet

SVs Lars Haltbrekken har fått svar på det skriftlige spørsmålet han stilte til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.02.2022 01:30

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, sendte et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren. Haltbrekken brukte Wisting-feltet som eksempel i spørsmålet. 

Wisting-feltet ligger om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

--Metanlekkasjer i Barentshavet er et mulig stort problem knytta til oljeboring. Mener statsråden det er akseptabelt med potensielt store metanlekkasjer fra en evt. utbygging av Wistingfeltet, hva gjøres for å sikre at brønnintegritet ivaretas, og er det mulig å ha kontroll på flere titalls brønner med svært tynn såkalt overburden (200 meter opp til sjøbunnen) og et reservoar preget av mange forkastninger, med potensielle lekkasjeruter, hvor det i tillegg skal injiseres vann for å øke trykket for å få ut kald og lite mobil olje? Det var det skriftlige spørsmålet fra Lars Haltbrekken. 

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har besvart spørsmålet. 

-- Rettighetshaverne på Wisting-funnet arbeider med å modne funnet frem til planlagt investeringsbeslutning i fjerde kvartal. Operatøren Equinor har nylig sendt konsekvens-utredningen for utbyggingen på offentlig høring. I tiden frem mot planlagt innsending av plan for utbygging og drift (PUD) til departementet vil rettighetshaverne modne utbyggingsløsningen videre. Dette arbeidet omfatter grundige vurderinger av alle relevante forhold. Basert på en innsendt plan for utbygging og drift vil ressurs- og sikkerhetsmyndighetene på vanlig måte vurdere alle sider av utbyggingen, herunder de som representanten spør om. Den planlagte utbyggingen av Wisting-funnet vil også forelegges Stortinget på vanlig måte før departementet fatter vedtak. Denne kjente prosessen gjør at vi vil få et godt beslutningsgrunnlag når departementet skal ta endelig stilling til en søknad om godkjent utbyggingsplan, har olje- og energiministeren skrevet i en del av svaret. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS