Metanlekkasjer fra en mulig utbygging av Wisting-feltet
Metanlekkasjer i Barentshavet er et mulig stort problem knytta til oljeboring, ifølge stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. (Illustrasjonsfoto)

Metanlekkasjer fra en mulig utbygging av Wisting-feltet

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen må svare på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.02.2022 01:30

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, har sendt et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren. 

Haltbrekken bruker Wisting-feltet som eksempel i spørsmålet. Wisting-feltet ligger om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

-- Metanlekkasjer i Barentshavet er et mulig stort problem knytta til oljeboring. Mener statsråden det er akseptabelt med potensielt store metanlekkasjer fra en evt. utbygging av Wistingfeltet, hva gjøres for å sikre at brønnintegritet ivaretas, og er det mulig å ha kontroll på flere titalls brønner med svært tynn såkalt overburden (200 meter opp til sjøbunnen) og et reservoar preget av mange forkastninger, med potensielle lekkasjeruter, hvor det i tillegg skal injiseres vann for å øke trykket for å få ut kald og lite mobil olje? Det har Lars Haltbrekken skrevet i det skriftlige spørsmålet til olje- og energiministeren.

--Ifølge Equinors konsekvensutredning er det oppdaget lekkasjer fra 3 av 6 brønner. Equinor skriver at kvantifiseringen av metanutslippene er svær vanskelig og at det ikke er foretatt noen spesifikke studier for Wistingfeltet. I 2021 analyserte Equinor historiske data fra satelittbilder for å kartlegge mulige lekkasjer nær Wisting. Mer enn 1 000 naturlige lekkasjer ble oppdaget. Boring i området nær iskanten kan dermed øke faren for lekkasjer for både metan (naturgass) og olje, har Haltbrekken skrevet som begrunnelse for spørsmålet. 

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS