Ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler
Indre havn, Honningsvåg. (Arkivfoto)

Ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler

Det er mulig å få tilskudd til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.11.2021 11:00

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler. 

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene. Daværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) la i august fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien viser til en rekke hindre for likestilling i næringen, som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organ og holdninger til kvinner. Det ble satt av 1,5 millioner kroner prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

Nå ønsker nåværende fiskeriminister at fiskeriaktører søker om tilskudd fra ordningen. 

--De siste månedene har det kommet opp en rekke alvorlige saker som angår kvinnelige fiskere. Vi jobber videre med likestillingsproblematikken, og oppfordrer aktører i fiskerinæringen til å gjøre det samme, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding. 

Målgruppene for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, stiftelser, bedrifter og privatpersoner i Norge. Tiltakene skal komme fellesskapet til gode, og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.

Søknadsfristen er satt til tirsdag 30. november. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS