Uttalelse fra kommunestyret: Wisting-oljen skal til Veidnes
Nordkapp kommunestyre ønsker ilandføring av olje på Veidnes. (Illustrasjonsfoto)

Uttalelse fra kommunestyret: Wisting-oljen skal til Veidnes

Nordkapp Senterparti fremmet forslag til uttalelse, en uttalelse som fikk tilslutning fra kommunestyret.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 13.11.2021 13:00

Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp krevet at oljen fra Wisting-feltet skal ilandføres på Veidnes. 

Det var Nordkapp Senterparti som hadde sendt inn forslaget til uttalelse som fikk tilslutning fra hele kommunestyret. 

Hele uttalelsen: 
«Stortingsvedtaket om utbygging og drift av oljefelt i Barentshavet, av 11. juni 2018, må nå gjennomføres med etablering av oljebase på Veidnes i Nordkapp kommune.

Nordkapp kommunestyre krever at oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring av oljen til Veidnes. Siden 2013 har Nordkapp kommune vært lovet ilandføring av olje fra Barentshavet. Etter den tid har Norges ledende oljeselskap gått bort fra sine konkrete løfter, og bort fra annonserte vedtak fra 2013 om ilandføring på Veidnes i Nordkapp kommune. I forbindelse med behandlingen av utbygging og drift av Johan Castberg-feltet gjorde derimot Stortinget den 11. juni i 2018 følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere oljeproduserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»
Nordkapp kommune opplever en krevende befolkningsutvikling, sammen med en rekke andre kystsamfunn, særlig i Finnmark. Nordkapp kommune vil nå kreve at et så sterkt næringslivstiltak som en etablering av en ilandføringsterminal vil være, følges opp av den nye regjeringen, og at ilandføringsterminalen på Veidnes etableres. Det er på tide at kystnære olje-ressurser utenfor Finnmark kommer flere kystsamfunn til gode
gjennom vekst- og verdiskapende næringsutvikling.» 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS