Stortingsflertallet: Oljen skal til Veidnes
Runar Sjåstad, Ap (Arkiv)

Stortingsflertallet: Oljen skal til Veidnes

I forhandlingene om krisepakke for oljeindustrien, har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for at ilandføring av oljen fra Johan Castberg-feltet skal knyttes til de midlertidige endringene i petroleumsskatten.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 08.06.2020 16:02
Sist oppdatert : 08.06.2020 17:59

- Nå har vi fått regjeringen med på at oljen fra Barentshavet skal i land, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik. - Dette betyr mye, sier stortingsrepresentant Runar Sjåstad.

 

Johan Castberg er et stort funn som skal legge grunnlaget for videre utbygging i Barentshavet. Arbeiderpartiet ønsker at oljen på Johan Castberg-feltet skal tas opp med størst mulige lokale ringvirkninger. Derfor tok partiet ilandføringen med seg som krav inn i forhandlingene om oljeskatten.

 

- Mens FrPs oljeministre har sviktet folk i Finnmark når de gang på gang har forlatt planer om ilandføring i nord, har Arbeiderpartiet i mange år og gjennom flere runder i Stortinget krevd at oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier Tajik.

Da Sylvi Listhaug satt som olje- og energiminister godtok hun Equinors nei til ilandføring, til tross for at Stortinget tydelig hadde uttrykt et ønske om ilandføring. Da brøt både hun og Equinor med et viktig prinsipp i norsk oljepolitikk, nemlig kravet om lokale ringvirkninger. Tajik understreker at oljeselskapene er en del av en samfunnskontrakt: Lokale ringvirkninger og stadig lavere utslipp fra produksjonen er nødvendig for å sikre legitimitet og oppslutning om olje- og gassindustrien.

 

- Det har vært en lang og tung kamp, men i dag er jeg veldig glad, sier stortingsrepresentant for Finnmark, Runar Sjåstad. Det var en mørk dag da Sylvi Listhaug som olje- og energiminister lot Equinor slippe unna ilandføring. Men nå har vi endelig lyktes gjennom forhandlingene om oljeskatten, sier Sjåstad.

 

Vedtaket lyder: Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.

 

(pressemelding Ap)


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS