Vil ha kommunalt miljøpoliti

Formannskapet i Nordkapp har enstemmig bedt rådmannen utrede en etablering av kommunalt miljøpoliti.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 02.09.2010 13:38

Torger Samuelsen fikk formannskapet med på å utrede kommunalt miljøpoliti i Nordkapp.
Formannskapet i Nordkapp har enstemmig bedt rådmannen utrede en etablering av kommunalt miljøpoliti.

Det var Torger Samuelsen, leder i SV, som fremmet forslaget, og fikk tislutning fra de andre partiene. 

Bakgrunnen for forslaget er bilvrak, busser, søppel og bygninger, som skjemmer det visuelle inntrykket av Nordkapp.

Kopi av formannskapsprotokollen;
Representanten Torger Samuelsen SV fremmet følgende forslag:
1.Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av et ”miljøpoliti” eventuelt med forslag til organisering, retningslinjer m.v., til neste møte.

2. Kommunen innkaller eierne av Holmengården, Nordkapphuset og eventuelt Artic Hotel (Havly) til møte med sikte på å klarlegge eiernes fremtidsplaner for eiendommene.

Forslaget ble bifalt av formannskapet.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS