Pressemelding

Hårek Elvenes – Høyres forsvarspolitiske talsperson - 21.10.2019

Hæren har Finnmark i sikte

Nattalarmen gikk i forrige uke i Rena leir i Østerdalen. Telemark bataljon ble innkalt til beredskapsøvelse på kort varsel. Etter få timer var soldatene på plass i Finnmark for å forsterke Hæren og Heimevernet lengst nord i landet. Telemark bataljons forflytning til Finnmark utgjør første del av øvelse Bifrost, en av de større øvelsene nord i Norge i år. 

Øvelsen er et godt eksempel på at Forsvaret trener mer på å forsvare landet. Etter mange år med store bidrag fra den norske hæren i internasjonale operasjoner, særlig i Afghanistan, er oppmerksomheten rettet mot forsvar av eget territorium. 

Denne type øvelse er en konsekvens av økte budsjettrammer for Hæren. Neste år øker dette budsjettet med om lag 400 millioner, til nesten seks milliarder kroner. 240 millioner kroner er øremerket til blant annet mer ammunisjon, reservedeler og øvelser. Tiltak som gir Hæren bedre operativ evne.

Hærens aktivitet i Nord-Norge skal øke i 2020. Det bevilges penger til flere øvingsdøgn i Etterretningsbataljonen. Budsjettøkningen bidrar også til etablering og drift av det nye jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger, og innføringen av kampluftvern i Hæren. Det nye kampluftvernbatteriet i Artilleribataljonen medfører økt personell, og oppbyggingen av den nye Kavaleribataljonen på Porsangmoen fortsetter.

Regjeringen prioriterer oppbyggingen av Forsvaret. Nylig la forsvarssjefen fram sitt fagmilitære råd, som grunnlag for ny Langtidsplan for forsvaret. Regjeringen har bedt om råd hvordan Forsvaret skal styrkes i en tid hvor Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet og samtidig bidra mer til NATO.

Forsvarssjefen anbefaler fortsatt oppbygging av Hæren, med betydelig mer personell og materiell. Forsvaret skal videreutvikles fra gjeldende langtidsplan, til et sterkt nasjonalt forsvar. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS